Мој факултет, моје сигурно место

Тим за превенцију насиља Филозофског факултета у Нишу

Како пријавити насиље, сексуално насиље или узнемиравање?

Образац пријавe можете наћи на сајту Филозофског факултета и попуњену пријаву можете предати лично у Служби за опште и правне послове Филозофског факултета Универзитета у Нишу (секретару Факултета), или у згради деканата (продеканици за научноистраживачки рад). Пријава се по хитном поступку прослеђује Комисији за спровођење консултативног поступка.

Наш став

Факултет ће настојати да пружи заштиту свима који сматрају да су претрпели насиље.

Против починиоца насиља, сексуалног насиља, узнемиравања и/или уцењивања покренуће се дисциплински поступак или кривична пријава, у случају постојања законских услова.

Факултет ће настојати да све учеснике у процесу високог образовања на адекватан начин информише о забрани насилног понашања и свих облика сексуалног насиља.


Из Правилника о спречавању и заштити од насиља, сексуалног насиља, узнемиравања и уцењивања

Члан 9

Факултет заузима недвосмислен став заговарања права свих лица која сматрају да им је повређено полно или родно право, интегритет и достојанство, у складу са овим Правилником, и настојаће да пружи заштиту, укључујући и кривичне пријаве против починиоца насиља, сексуалног насиља, узнемиравања и/или уцењивања, у случају постојања законских услова.

Факултет ће настојати да све учеснике у процесу високог образовања на адекватан начин информише о забрани насилног понашања и свих облика сексуалног насиља. Факултет ће настојати да запослене и студенте редовно и континуирано информише о њиховим правима, као и обавезама дефинисаним овим Правилником.